Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Branşlar

Temel Müzik Eğitimi


Temel Müzik Eğitimi Programı ( Çalgıya Hazırlık) 

Temel müzik eğitimi çalışmaları, Anaokulu Hazırlık Grubu öğrencilerine verilmektedir.  Temel Müzik Eğitimi çalışmaları grup dersleri olarak yapılmaktadır. 

Program İçeriği;

EKİM // Deneyimleme ve Keşif

Çocukların doğalarında hazır bulunan müzikallik ve sanatsallığı hep birlikte deneyimlemek,

Orff-Schulwerk’in ses ve hareket orkestrası öğesini deneyimlemek ve buna dair bir alışkanlık kazanmak.

Hareket-Ses bağıntısını ve bu bağıntının ifadeselliğini deneyimlemek ve farkındalık geliştirmek.

Notaları keşfetme çalışmaları.

KASIM // Perküsyon çalgıları ile tanışma, bedensel akış ve bütünlük için beden perküsyonu ve hareket çalışmaları

İnsani müzikalliğin doğasındaki temel enstrüman olan, akış halindeki zihin ve bedenimiz üzerine çalışmalar.

Perküsyon çalgıları ile tanışma ve ritmik çalışmalar.

Bedensel akışı deneyimlemek için beden perküsyonu yapılması.

ARALIK // Doğamızdaki temel ritim kaynaklarından biri olarak dilsel oyunlar ve nota çalışmaları.

Beden perküsyonu ve hareket çalışmaları ile iç içe yapılması. Çocukların günlük hayatlarında kullandıkları kelime ve cümlelerle çalışma.

Zihinsel ve bedensel müzikal bütünlüğü deneyimlemek için şarkılı oyunlar ile çalışmalar.

Notalar ile çalışma.

Nota ve nota değerleri ile ilgili çalışma.

OCAK-ŞUBAT // Enstrümanlarla çalışmaya başlama (Ksilofon, metalofon, vurmalı çalgılar)

Bedenimizdeki akış, bütünsellik ve doğamızdaki ritimle deneyimler yaşadıktan sonra enstrüman çalışmalarına başlanır. Temel enstrüman çalışmaları için iki aşamalı sekiz haftalık bir süre gözetilecektir.

Birinci aşamada ifadesel ses dinamikleri ve tempoyu ‘dolaysız’ olarak deneyimleyip bunlara dair bir farkındalık geliştireceğimiz çalışmalar.

İkinci aşamada ise bunları melodik ve ritmik ifadelerle birleştirip deneyimleyeceğimiz çalışmalar. 

MART // Tartım çalışması

Çocukların ritmik doğalarına dar bir çerçevede deneyimlemelerinin önüne geçebilmek için tartım çalışmalarına Mart ya da Nisan aylarında başlamayı planlıyoruz. Tartım çalışmalarını yine Elementaria’daki ‘Rhythmic-Melodic Exercises’ bölümünden yola çıkarak çalışılır.

Perküsyon çalgıları ile ritmik çalışmalar.

Notalar ile çalışma.

Orff şarkıları ile dans ve ritmik çalışmalar.  

NİSAN – MAYIS // Müzik Teorisi (ritmik notasyon, notalar v.s.) ve Kulak Çalışmaları

Çocuklarımızı müzik okur-yazarlığına hazırlayacak teori çalışmalarının yanı sıra işitsel algıyı geliştirecek oyun ve çalışmalar yapılacaktır.

İnsani müzikalliğin doğasındaki temel enstrüman olan, akış halindeki zihin ve bedenimiz üzerine çalışmalar.

Orff şarkıları ile ritmik oyunlar.

Bir sonraki  eğitim-öğretim yılı 1.sınıfta öğrencilerin çalışacakları çalgıların (hazrılık piyano, keman) seçimi için çalgı dersliklerinde ön değerlendirme çalışmasını çalgı öğretmenleri ile gerçekleştirilmesi.

 

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat